1D Digital tvilling för effektivare underhåll av spårväxlar

Digital tvilling för effektivare underhåll av spårväxlar Digital tvilling för effektivare underhåll av spårväxlar Problem Spårväxlar är dyra att köpa, installera och underhålla. Variation i driftsförhållanden, omgivning och fysisk utformning gör den långsiktiga...
1.A  Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

1.A Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data  Klimatanpassning av urbana dagvattensystem Utmaning IKlimatförändringarna gör att vårt samhälle står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller skyfall och höjningar av havsnivån. Om vädret blir ännu mer extremt,...
1.1b Drönarinspektioner och automatisk skadedetektering

1.1b Drönarinspektioner och automatisk skadedetektering

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data Drönarinspektioner och automatisk skadedetektering Utmaning Inspektioner av broar görs i regel manuellt där många delar av en bro kan vara svåra att komma åt, vilket gör att dyr specialutrustning ofta behövs. Resultatet...
1.2b Färdplan för digitalisering av VA-organisationer

1.2b Färdplan för digitalisering av VA-organisationer

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data Färdplan för digitalisering av VA-organisationer Utmaning Många VA-organisationer i Sverige är idag bara delvis digitaliserade och det råder en stor skillnad mellan digitaliseringsgraden i VA-verket och i...
1.2a Biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattennätet

1.2a Biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattennätet

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data Biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattennätet Utmaning Tillväxt av biofilm i dricksvattennätet. I projektet har en postdoc under 2022 arbetar med att studera biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattenrören...
3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

Detta projekt tar till vara forskning inom järnvägssektorn, inklusive forskningsprogrammet Shift2Rail. och vill sprida resultaten inom och från programmet.

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

Kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Detta projekt inom Mistra InfraMaint utvecklar utbildningsmaterial och kurser.