1.1b Drönarinspektioner och automatisk skadedetektering

1.1b Drönarinspektioner och automatisk skadedetektering

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data Drönarinspektioner och automatisk skadedetektering Utmaning Inspektioner av broar görs i regel manuellt där många delar av en bro kan vara svåra att komma åt, vilket gör att dyr specialutrustning ofta behövs. Resultatet...
1.2b Färdplan för digitalisering av VA-organisationer

1.2b Färdplan för digitalisering av VA-organisationer

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data Färdplan för digitalisering av VA-organisationer Utmaning Många VA-organisationer i Sverige är idag bara delvis digitaliserade och det råder en stor skillnad mellan digitaliseringsgraden i VA-verket och i...
3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

Detta projekt tar till vara forskning inom järnvägssektorn, inklusive forskningsprogrammet Shift2Rail. och vill sprida resultaten inom och från programmet.

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

Kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Detta projekt inom Mistra InfraMaint utvecklar utbildningsmaterial och kurser.

3.1 a & 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad

3.1 a & 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad

Kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Ny kompetens behöver dessutom tillföras med metoder som är lättillgängliga och anpassade för behovsägaren.