Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

Utmaning

Kunskap om nedbrytning av cykelvägens konstruktion saknas. Den bryts inte ner av samma orsaker som en bilväg. Ofta är det tjäle och åldrande eller last från tunga fordon som orsakar skadorna. Underhåll av kablar, rör och annat under cykelvägen är andra orsaker.

Förväntat resultat

Den pågående utvecklingen när det gäller cykelfordon, den ökande mobiliteten och kraven på tillgängliga cykelvägar – och inte minst klimatförändringen. Allt detta ställer krav på nya effektiva metoder för att planera underhållet.

 

Nyheter från projektet

1.9

Tidplan

2018 – 2023

Projektledare

Sigurdur Erlingsson, KTH
sigurdur.erlingsson@vti.se

Anna Niska, VTI
anna.niska@vti.se

Parter

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut, Stockholm stad, Linköping, Ramböll, RISE Research Institutes of Sweden

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Share This