Hållbar kompetens

Kompetensöverföring från Shift2Rail

Utmaning

Dra nytta av de stora forskningssatsningar som görs inom järnvägsområdet, bland annat genom forskningsprogrammet Shift2Rail.

Förväntat resultat

Tillgång till kunskap som kan spridas inom och från programmet.

 

3.3

Tidplan

2018 – 2026

Projektledare

Sebastian Stichel, KTH 
stichel@kth.se

Parter

RISE Research Institutes of Sweden

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

De statliga myndigheterna utövar dagligen en hållbar förvaltning (rörande underhåll av infrastruktur)

Share This