Hoppa till innehåll

3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

Utmaning

Ny digital teknik kan ge bättre underbyggda beslut rörande underhåll av gata och VA. Men måste vi verkligen uppfinna hjulet på nytt? Vi borde kunna dra nytta av framsteg inom digitalisering som gjorts i helt andra samhällsområden.
Inom EU har samarbetet på järnvägsområdet resul- terat i mängder av forskning och utveckling kring smart underhåll och datadriven förvaltning. I en studie av det EU-stödda omfattande forskningsprogrammet Shift2Rail har vi undersökt vad svenska aktörer inom VA och gata kan lära från den europeiska järnvägssektorn.

Lösning

Det finns gott om exempel på tekniker och tillämpningar inom järnväg som är högst relevanta för kommuner. Vissa är direkt överförbara. Till exempel nya metoder för övervakning och inspektion av broar, tunnlar och andra konstruktioner, och bedömning av anläggningars till- stånd via maskininlärning och AI.
Andra tillämpningar ger viktig inspiration. Det kan gälla enhetliga kostnadsmodeller, gemensamma definitioner, nya affärsmodeller och BlockChain-teknik, eller sektorsvis analys av kompetensbehov. VA och gata är dock mycket mer fragmenterat, med många små kommuner. För en snabbare digitalisering behövs mer samverkan, såväl mellan kommuner som med akademi och näringsliv.

Samhällspåverkan

  1. Snabbare spridning av lösningar mellan olika teknikområden.
  2. Ökad effektivitet och en bredare kompe- tensbas inom kommunal sektor.
  3. Sparar offentliga resurser genom att lära av andras misstag och framgångar.