Hoppa till innehåll

2.3 Finns det kapacitet för kommunalt underhåll

Utmaning

Om kommuners kapacitet att strategiskt organisera, styra och arbeta med underhåll av infrastruktur. Sverige och många andra välfärdsstater står inför stora utmaningar när det gäller att underhålla samhällskritisk infrastruktur såsom energi, vatten, väg och avlopp. Dessa är oumbärliga för att hålla i gång våra moderna och komplexa samhällen. I vardagen tar vi dessutom många gånger denna typ av Infrastruktur för given.

Alla infrastrukturnätverk har emellertid en innebo- ende opålitlighet. Vägar, broar, rör, pumpstationer och andra komponenter slits och vittrar sönder med tiden. Men vilken kapacitet finns i kommunerna för att arbeta med underhåll?

Lösning

För VA finns teknisk, institutionell och ekonomisk kapa- citet att arbeta med underhåll genom VA-bolag eller mellankommunala förbund. Men risken finns att ett sådant typ av samarbete även kan leda till tungrodd organisation, brist på autonomi samt att den tekniska kapaciteten försvinner till de gemensamma bolagen.

Till skillnad från VA så beror bristen på underhåll av kommunala vägar och gator inte på otillräcklig teknisk kapacitet utan snarare bristande ekonomisk och poli- tisk kapacitet. Det finns en dragkamp om de ekono- miska resurserna mellan kommunala förvaltningar och politiska prioriteringar påverkar kommunernas kapaci- tet att arbeta med underhåll av gator och väg.

Samhällspåverkan

  1. Politisk prioritering av underhåll är essentiell.
  2. Inte bara fokus på teknik och innovation.
  3. Nödvändigt att organisationen knyter an till alla former av kapacitet för att strate- giskt kunna arbeta med underhåll.