Hoppa till innehåll

2.6 Historisk studie av regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata / väg

Utmaning

Ingen har tidigare gjort en heltäckande och jämförande historisk undersökning av kommunal infrastruktur för gator, dricksvatten och sanitet i Sverige. Vi kanske tror att gator, vatten och sanitet alltid varit allmänna angelägenheter, men så är inte fallet. Dessa tre sektorer har gradvis och i olika takt utvecklats från privata arrangemang till offentliga infrasystem.

Målet har varit att synliggöra den ”osynliga infrastrukturen” och frilägga de historiskt skapade strukturer som hindrar förändring. Studien visar att dagens system fortfarande påverkas av sin historia.Kommunal infrastruktur hämmas av inkonsekventa och komplexa institutionella ramar som försvårar omvand- ling i syfte att mildra klimatkrisens effekter.

Resultat

Undersökningen lyfter fram det historiska arvet inom kommunal infrastruktur med fokus på de faktorer som måste beaktas för att skapa förutsättningar för innovativ och hållbar hantering av gator, dricksvatten och sanitet.
Resultaten presenteras i en rapport på engelska i digitalt format: Research report and excerpts on the history of municipal streets, water, and sanitation in Sweden
Under hösten 2023 kommer en reviderad rapport att publiceras i bokform av International Water Association Publishing (IWAP) med titeln: Articulating publicness in infrastructure. The history of municipal streets, water, and sanitation in Sweden.

Samhällspåverkan

  1. Jämförande historik av infrastruktur- system som tidigare behandlats
    separat vilket gör att tidigare resultat kan omtolkas.
  2. Knyter an till forskning i medicinsk, social, kulturell, ekonomisk, teknisk och politisk historia och till faktorer i samhället som påverkat infrasystemen
  3. Visar att utvecklingen av gator, vatten och sanitet har lämnat ett historiskt arv som fortfarande påverkar hur kommunal infra- struktur hanteras idag.