Hoppa till innehåll

Mätning av måluppfyllnad av Mistra InfraMaint: utvärdering efter två år Rapport 2021:03

Forskningsprogrammet har fem övergripande målsättningar som vi vill nå inom åtta år. För att bedöma om vi når målen vill vi mäta måluppfyllnad med relevanta mått. Denna utvärdering av de första två åren har genomförts av Kristina Karlsson, RISE.