Uncategorized artiklar

Så jobbar VA Syd med digitalisering

Så jobbar VA Syd med digitalisering

Simon Granath, utvecklingsingenjör VA Syd, pratar om hur VA Syd skapar organisatoriska förutsättningar för ökad digitalisering. Det handlar om ledarskap, förändringar i arbetssätt och hur man lagrar och analyserar data.

läs mer
Planering inför fas 2 av programmet

Planering inför fas 2 av programmet

Mistra InfraMaint har nu pågått i fyra år och fas 1 av programmet avslutas under sommaren 2023. Nu pågår arbetet för fullt för att få till en bra projektportfölj i Fas 2, som beräknas starta i september 2023.

läs mer