Uncategorized artiklar

Vattentjänstplan vs VA-plan

Vattentjänstplan vs VA-plan

Vattentjänstplan är något som alla kommuner behöver ta fram i närtid. Här gör vi en kort summering och liten jämförelse med VA-planer. Mer information hittar...

läs mer

Tre licentiat under 2022

Under 2022 har inte mindre än tre licentiatavhandlingar från våra doktorander försvarats. Här kan du ta del av deras arbete. I juni 2022 presenterade Louise...

läs mer