Hoppa till innehåll

Examensarbete ger insikter om digitalisering inom VA

Vilken roll har externa aktörer när det kommer till digitaliseringsprocesser inom VA-sektorn? Ett examensarbete inom ramen för Mistra InfraMaint ska ge ökad förståelse.

Emelie Skantz går sista året på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik på KTH, och tar en master i industriell ekonomi. Under våren skriver hon sitt examensarbete inom ramen för Mistra InfraMaints projekt 2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur, handledd av vår doktorand Amelie Bennich.
– Jag har läst en teknikprofil inom energi, som framför all fokuserat på olika systemperspektiv. Det hoppas jag kunna få användning av, säger Emelie Skantz.

Hennes examensarbete ska undersöka externa aktörers roll för digitaliseringsprocessen inom VA-sektorn.

Vilken är utgångspunkten för ditt examensarbete?
– Man har sett från tidigare studier att det finns ett innovationsunderskott i VA-sektorn, och det var det som inspirerade min handledare att formulera exjobbet. Jag tyckte att det lät väldigt intressant. Jag har ett starkt minne från nästan 15 år tillbaka när jag besökte ett vattenreningsverk med min familj, det är var kanske en lite ovanlig utflykt men det gjorde starkt intryck på mig – jag kände att det var något väldigt viktigt. Att arbeta med samhällskritisk infrastruktur är något jag brinner för och vill bidra igenom. Mitt exjobb ska undersöka vilken roll externa aktörer har i att innovera och digitalisera VA-branschen, för att vi bättre ska förstå hur det ser ut. Man har sett att det finns ett behov av externa aktörer för att utvecklas, och här kan man behöva kartlägga – i vilken utsträckning behöver VA-sektorn andra branscher och aktörer för att digitalisera eller kan man klara det själv?

Vad hoppas du att ditt arbete ska kunna bidra med till verksamheterna?
– Just nu är jag i uppstart och ska genomföra en förstudie. Men jag hoppas kunna bidra med en insikt kring hur stort behovet av externa aktörer är, vilket även kan belysa hur man kan jobba, vilka svagheter som finns men även möjligheterna i att nyttja externa så väl som interna aktörer.

Hur har du lagt upp arbetet?
– Nu börjar jag med en förstudie, jag läser på och ska göra intervjuer för att få en uppfattning om helheten och ge mig en start så att jag kan avgränsa och fokusera arbetet. Generellt kommer jag att arbeta mycket intervjubaserat för att förstå hur olika personer ser på externa aktörers roll. Den bästa kunskapen finns alltid hos personerna som jobbar med frågorna.

Läs mer om alla våra projekt