Hoppa till innehåll

2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur

Utmaning

I systemisk förändring är tekniken i sig är sällan problemet. Ofta håller avsaknaden av affärsmodeller tillbaka önskvärda teknikskiften.

Förväntat resultat

En palett av typfall över hur affärsmodeller för ”smarta” teknologier kan möjliggöra effektivt och hållbart underhåll.