Hoppa till innehåll

Externa aktörers roll vid digitaliseringsprocesser inom VA (del 1/2)

Emelie Skantz har under våren 2024 skrivit sitt exjobb på KTH om externa aktörers roll vid digitaliseringsprocesser. Hennes arbete är kopplat till Amelie Bennichs doktorandprojekt 2.1, som undersöker vad digitalisering innebär för VA-branschen.
I detta mikrolärande hör vi Emelie beskriva sitt arbete och sina slutsatser.

Filmen är skapad av Madelen Malm, kompetenskoordinator inom Mistra InfraMaint och redigerad av Johan Rindborg, användbarhetsexpert och researcher på RISE.