Hoppa till innehåll

Externa aktörers roll vid digitaliseringsprocesser inom VA (del 2/2)

Emelie Skantz har under våren 2024 skrivit sitt exjobb på KTH om externa aktörers roll vid digitaliseringsprocesser. Hennes arbete är kopplat till Amelie Bennichs doktorandprojekt 2.1, som undersöker vad digitalisering innebär för VA-branschen.

I detta mikrolärande hör vi kompetenskoordinator Madelen Malm ställa frågor till Emelie kring hennes arbete. Har du inte sett del 1 där Emelie presenterar sitt exjobbsarbete rekommenderar vi att du ser den först!

Filmen är skapad av Madelen Malm, kompetenskoordinator inom Mistra InfraMaint och redigerad av Johan Rindborg, användbarhetsexpert & researcher på RISE.