Hoppa till innehåll

Säkerhetsarbetet påverkas av digitaliseringen av VA-sektorn

Kommunala VA-bolag står inför stora förändringar när sektorn digitaliseras. Frida Värnlund och Sarah Bjärkby har i sitt examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan undersökt hur bolagen hanterar utmaningen som det innebär. De konstaterar att digitaliseringsarbetet behöver integreras med säkerhetsarbetet på ett systematiskt och strukturerat sätt.

– Vi kan se att det finns en brist på gemensamma strategier för hur man ska agera, säger Frida Värnlund.

Frida Värnlund och Sarah Bjärkby

– Många känner sig osäkra. De vet att de vill digitalisera, men vet inte alltid varför. Vad är bäst att satsa på, vad ger bäst fördelar, säger Sarah Bjärkby.

I sitt arbete har de intervjuat representanter för fem större VA-bolag i olika delar av landet. I stort sett alla ser ett behov av mer specifika roller, såsom säkerhetschefer och informationssäkerhetsansvariga. Det kommer också att ställas nya krav på dem som arbetar i driften.

Man har hittills löst driftproblem på samma sätt. Men plötsligt, i och med digitaliseringen, så kan det komma helt nya driftstörningar som är kopplade till IT och det är inte säkert att man har rätt IT-kunskap i driften. Man behöver kanske inte någon som kan skruva fast en mutter utan det behövs någon som kan programmera om en komponent. Det är ett tydligt skifte, säger Sarah Bjärkby.

De konstaterar också att det inte görs tillräckligt många krisövningar för att testa systemen. En anledning är att det kräver tid och resurser.

– Man vet att man borde göra det, men gör det inte i den utsträckning som behövs. Vi menar på att det kommer att bli ännu viktigare framöver eftersom digitalisering medför en sådan osäkerhet. Det kan hända mycket som man inte kan förbereda sig för, säger Frida Värnlund.

– Man måste lära sig att hantera osäkra situationer och att man inte kan förbereda sig på allt, säger Sarah Bjärkby.

Examensarbetet Digitalised water and its impact on security and safety är kopplat till Mistra InfraMaints projekt 2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur. Handledare är professor Mats Engwall, KTH, och projektets doktorand Amelie Bennich.

LÄS EXAMENSARBETET