Hoppa till innehåll

Spårväxlar i fokus – nytt projekt adresserar problemet

Många spårväxlar är för gamla och leder till störningar i trafiken. Samtidigt är det arbetsamt och tar tid att byta ut en spårväxel, och många äldre fungerar fortfarande bra och bör inte bytas ut för tidigt. Ett nytt projekt inom Mistra InfraMaint håller på att ta fram en lösning på problemet – en digital tvilling som berättar precis när varje växel måste bytas ut

Sveriges Radios Ekot har i en granskning kunnat visa att många av järnvägens spårväxlar är slitna, går sönder ofta och leder till förseningar i trafiken – och att flera av dem egentligen skulle bytts ut för länge sedan.

Granskningen sätter ljuset på en fråga som ett nytt projekt inom Mistra InfraMaint kretsar kring, nämligen hur varje spårväxels kapacitet kan utnyttjas till max. Växlarnas livslängd handlar nämligen inte bara om ålder, de påverkas även av trafikbelastning, tidigare underhåll och markstruktur. Därför är det viktigt att kunna övervaka och tillståndsbedöma varje enskild spårväxel, så att de inte byts ut varken för tidigt eller för sent.

– Man vill gå från reaktivt och periodiskt underhåll, till att mer skräddarsy underhållsåtgärderna för enskilda spårväxlar eftersom underhållsbehovet varierar, säger projektledare Björn Pålsson, docent i järnvägsmekanik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Projektet ska använda sig av tillståndsdata i en så kalla digital tvilling, en modell av systemet som predikterar framtida underhållsbehov.
– Med hjälp av en sådan kan vi undersöka effekterna av olika typer av underhållsåtgärder, och försöka optimera underhållet för att minimera kostnaderna, säger Björn Pålsson.

Målet är bättre tillförlitlighet och färre störningar i trafiken, till samma eller förhoppningsvis lägre underhållskostnad än idag.
Projektet har startats upp som en del av Mistra InfraMaints andra fas, och löper fram till 2028. Förutom Chalmers tekniska högskola deltar VTI, Trafikverket och NRC Group. Ett viktigt projekt för smartare och mer resurseffektivt underhållsarbete av järnvägen, menar Lars Thell Marklund, programchef för Mistra InfraMaint.
– Att jobba med järnvägsunderhåll handlar mycket om att hushålla med resurserna, och då är det viktigt att ha bra prognoser för exakt när man ska byta ut individuella växlar, så att man kan jobba resurseffektivt. Det är anledningen till att vi startat upp det här projektet.

Här kan du läsa mer om projekt 1D Digital tvilling för effektivare underhåll av spårvägar.