Hoppa till innehåll

1D Digital tvilling för effektivare underhåll av spårväxlar

Problem

Spårväxlar är dyra att köpa, installera och underhålla. Variation i driftsförhållanden, omgivning och fysisk utformning gör den långsiktiga nedbrytningen av spårväxlar och kopplingen mellan olika nedbrytningsmekanismer individspecifik. Därför måste tillståndet för varje växel bedömas utifrån blanda annat konstruktion, trafikbelastning och underhållshistorik. I dag finns olika sätt att göra tillståndbedömning av växlar, som besiktning i spår och övervakning av växelvärme och spårfel. 

Det finns även metoder för att uppskatta marginalkostnaden för att vid rätt tidpunkt genomföraunderhåll och reinvesteringar. Däremot saknas ett sätt att låta dessa integreras i en gemensam mjukvara för att kunna bedöma vad som är den bästa underhålls eller reinvesteringsåtgärden för minimerad livscykelkostnad för varje växel.

 

Projektets mål

Syftet med det här projektet är därför att utveckla ett sådant verktyg i form av en digital tvilling som integrerar de materiella och ekonomiska aspekterna av en spårväxel. Den förväntade vinsten för samhället är lägre kostnader för spårväxlar samtidigt som projektet kan utgöra en demonstratör för vad som kan åstadkommas om man kombinerar smart instrumenterad infrastruktur med modellering och simulering av dess tillstånd och ekonomi.

Målsättningen är att resultatet för projektet ska bli operativt användbart och därigenom bidra till ett framtida mer effektivt och produktivt järnvägsunderhåll.