Tillgång till vatten i tillräcklig mängd, är grundläggande för människors hälsa och ett funktionellt samhälle. Det driver Karin Sjöstrand, forskare inom Mistra InfraMaint.

läs mer