Hoppa till innehåll

1.2a Biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattennätet

Utmaning

Tillväxt av biofilm i dricksvattennätet.

I projektet har en postdoc under 2022 arbetar med att studera biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattenrören i distributionsnätet, och hur beroende de är av variationen i vattentryck, TOC-halten i vattnet och kloröverskott.
Projektet delas i tre näst intill lika stora delar:

  • Litteraturstudie och planering av fältstudie och modellering.
  • Fältstudie och med vattenprovtagning och onlinemonitorering i distributionsnätet
  • Hydraulisk modellering av vattenflöden och tryck i distributionsnätet