Hoppa till innehåll

3C Kapacitetsbyggande inom infrastrukturunderhåll

Bakgrund

Anläggningar inom transport- och VA-infrastruktur kräver stora investeringar samtidigt som kompetensförsörjningen måste säkras om vi ska säkerställa hållbar infrastruktur för framtida generationer. Optimerat underhåll och effektiv tillgångsförvaltning är lättare sagt än gjort – det krävs ökad kunskap och erfarenhetsutbyte för att skapa starka organisationer. I 3C jobbar vi för att all den information som tas fram inom forskningsprogrammet ska komma till nytta hos våra behovsägare och i samhället.

I fas 1 togs en roadmap för kompetensbyggande fram där vi tillsammans med behovsägare tog fram metoder för att utveckla organisationers kapacitet vad gäller smart underhåll. Det resulterade i att programmet gick vidare med att skapa mikroläranden som publiceras på YouTube och vår hemsida samt genomförande av samverkansprojekt, ett typ av kursupplägg där deltagare får möjlighet att både lära tillsammans och av varandra.

Under fas 2 kommer vi att fortsätta att producera mikroläranden för att sprida kunskap som tas fram i projekten. Vi har också utvecklat en paketering av mikroläranden som vi kallar kunskapskvart. I kunskapskvartarna skapas tematiska spellistor av våra mikroläranden tillsammans med text och frågor som skickas ut via mejl. Under hösten 2024 bjuder vi också in till programmets andra samverkansprojekt där målet är att deltagare efter genomfört projekt känner sig trygga att ta fram och implementera processer, modeller och planer för hållbar förvaltning av sina tillgångar. Vi fortsätter givetvis att sprida resultat från programmet och presentera intressanta insikter utifrån genom externa webbinarium under varje kvartal!

Genomförande

Mikrolärande: 60 st publicerade mikroläranden under fas 2.

Samverkansprojekt: Minst ett till på temat VA och ett på transportinfrastruktur inom fas 2

Kunskapskvartar på regelbunden basis

Externa webbinarium 4 gånger per år