Hoppa till innehåll

Arbetsbok för självskattning: tillhörande excelfil

Mistra InfraMaint har tagit fram ett diskussionsstöd i form av en arbetsbok för självskattning. Till skriften hör en excelfil som du hittar här.