Hoppa till innehåll

Tillgångshantering i offentlig sektor Rapport 2019:05

Utmaningarna i att överbrygga gapet mellan nuvarande metoder och best practice. En fallstudie i utmaningarna inför implementering av en tillgångshanteringsmodell – ett examensarbete inom ramen för projekt 2.1.