Hoppa till innehåll

Underhåll på kommunala gator och cykelvägar: resultat från enkätundersökning Rapport 2021:04

Resultatrapport från den enkätundersökning som gick ut till samtliga Sveriges kommuner hösten 2020. Rapporten behandlar underhållet av kommunala gator och cykelvägar.