Hållbar kompetens

Roadmap för kompetensuppbyggnad

Utmaning

Utmaningen är att kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Ny kompetens behöver dessutom tillföras med metoder som är lättillgängliga och anpassade för behovsägaren.

Frågan är: Vilka kompetenser behövs hos behovsägare och entreprenörer för att lyckas med planering och genomförande av underhåll?

Resultat, projekt 3.1 a

Nu är Roadmapen färdigställd, för hur vi från Mistra InfraMaint ska bidra till kompensbyggandet. Planen består av två huvudsakliga metoder, nämligen ”Mikrolärande” och ”Samverkansprojekt”.  Den innebär att vi redan i höst kommer att börja producera ett upplägg för korta podcasts och Youtube-filmer som ska göra det lättare att tillgodogöra sig ny kunskap inom området ”smart underhåll”. Det är detta vi syftar på med ”Mikrolärande” och över tid är planen att bygga upp ett ganska omfattande bibliotek. Men i år börjar vi med en handfull.

När det gäller ”Samverkansprojekt” så är det ett betydligt mer omfattande upplägg. Det innebär en medveten satsning från deltagande organisationer, där deltagarna dels tar del av ett antal kurstillfällen under projektet, som löper under 12 – 18 månader, dels med stöd och handledning arbetar med tillämpningar inom den egna organisationen. Därutöver kommer man att få ett nätverk av kontakter och löpande få tillgång till aktuell kunskap. Planen är att det första samverkansprojektet startas andra halvåret 2020 med preliminära rubriken ”Underhållsplanering”. Inbjudan och mer information kring samverkansprojektet kommer att publiceras kring årsskiftet.

Stort tack till alla som bidragit till framtagningen av Roadmappen! Du kan läsa den korta versionen av rapporten här: Rapport 2019 04 Roadmap kompetens Mistra InfraMaint

Fortsatt arbete, projekt 3.1b

Nu tar nästa steg i arbetet vid, nämligen framtagning av processer, metoder och upplägg för lärandet enligt Roadmapen. Detta arbetet kommer att löpa under hela programtiden, som ett stöd för projekt 3.2 Utbildningsmaterial och kurser.

3.1

Tidplan

2018 – 2023

Projektledare

3.1 a:
Anna Land, IQ Samhällsbyggnad
anna.land@iqs.se

3.1 b:
Kristina Björn, RISE
kristina.bjorn@ri.se

Parter

RISE Research Institutes of Sweden, alla

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Nyheter från projektet

Filma med mobilen

Filma med mobilen

Praktiska tips för dig som vill göra proffsigare filmer utan annan kamerautrustning än telefonen.

läs mer
Share This