Hoppa till innehåll

3.1 Kompetensuppbyggnad: Roadmap och metoder

Utmaning

Kompetens är en färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Ny kompetens behöver dessutomtillföras med metoder som är lättillgängliga och anpassade för behovsägaren. I projekt 3.1 togs en roadmap fram för hur Mistra InfraMaint ska bidra med kompetensbyggande. Planen resulterade i två huvudsakliga metoder: Mikrolärande samt Samverkansprojekt. För mer information om samverkansprojektet, se projekt 3.2.

Lösning

Mikroläranden ger behovsägare och intressenter kort och enkel tillgång till information. Under 2019-2022 har 77 videoklipp publicerats på forskningsprogrammets YouTube-kanal.
Under sju månader, oktober till juni 2023, genom- fördes ett unikt samverkansprojekt med fem deltagande VA-verksamheter och cirka 20 deltagare. Samverkansprojektet möjliggör nätverksbyggande, erfarenhetsutbyte och förändringsledning kring planerat underhåll. Se projekt 3.2 för ytterligare beskrivning.

Samhällspåverkan

  1. Mikroläranden når ut med och sprider forskningsresultat till kommunerna.
  2. Samverkan bidrar till lärande och direkt kompetensöverföring kommun till kommun.
  3. Kompetensuppbyggnad skapar stöd och självförtroende till organisatorisk förändring.