Hoppa till innehåll

Arbetsbok för självskattning Rapport 2020:02

Tillgångsförvalning inom VA ”Asset Management”. Mistra InfraMaint har tagit fram ett diskussionsstöd i form av en arbetsbok för självskattning. Till skriften hör en excelfil som du hittar här bredvid.