Hoppa till innehåll

3.2 Samverkansprojekt

Utmaning

VA-branschen står inför stora utmaningar då investeringar i anläggningarna behöver ökas, samtidigt som kompetensförsörjningen behöver säkras.
Optimerat underhåll och effektiv tillgångsförvaltning är oftare lättare sagt än gjort. Ur ett branschperspektiv krävs ökad kunskap och erfarenhetsutbyte för att skapa starkare VA-organisationer.
Hur ska man prioritera? Hur får man med sig hela organisationen? Vilka roller behöver man? Hur bör man göra och följa upp sin självskattning? Hur bör en plan för tillgångsförvaltning utformas? Det och många andra frågor har varit utgångspunkt för samverkansträffarna.

Lösning

Ett samverkansprojekt med fem stycken VA-verksamheter med tre till fem deltagare per verksamhet utformades. Projektet arbetar med gemensamt lärande via digitala föreläsningar, digital kursportal, lärandeträffar och fysiska träffar. Under flera tillfällen över sju månader erbjuds föreläsningar ochlärandeaktiviteter på olika teman kopplat till planerat underhåll och tillgångsförvaltning.
Vid dessa tillfällen får deltagarna möjlighet att lära sig mer om önskade teman, ställa frågor och diskutera med föreläsare från forskningsprogrammet och näringsliv. Deltagarna utbyter kunskap, frågor, lösningar och problem samt utvidgar kontaktnätet för vidare samarbete och utbyte även efter projektets avslut.

Samhällspåverkan

  1. Kompetensökning hos deltagarna och deras organisationer.
  2. Ökade kontakter och nätverkande mellan VA-verksamheter.
  3. Utbyte av erfarenheter, idéer och lösningar mellan deltagare och experter.