Mikrolärande – en kunskapsbank

Blir du inspirerad av att se och höra om hur kollegor löst problem? Är du kanske lite extra stolt över någon egen tillämpning som andra skulle kunna inspireras av? Då vill vi tipsa om mikrolärande som ett sätt att både ta del av ny kunskap och själv kunna bidra!

Här hittar du korta och lättillgängliga filmer med nyttig kunskap från flera av projekten. En viktig del i hur mikrolärande kan sprida kunskap tror vi kommer att vara bidrag från dig som jobbar med re-investeringar och underhåll av VA eller gata/väg. Ett nytt sätt att göra samhällsnytta, bidra till kompetensbyggande och samtidigt få lite extra cred för de delade erfarenheterna.

Vill du bidra med din kunskap? Gör så här

Kunskapskvarten

För att fler på ett enkelt sätt ska kunna ta del av den kunskapsbank som våra mikroläranden utgör, har vi satt ihop spellistor lagom långa för dig och dina medarbetare att se tillsammans.
Vi kallar lärandekonceptet Kunskapskvarten, och här hittar du mer information och alla hittills publicerade avsnitt.

 

 

NIS2 och CER – två nya direktiv

NIS2 och CER – två nya direktiv

Säkerhet i nätverk och informationssystem, respektive säkerheten och resiliensen i verksamheterna som sådana, är högaktuella frågor ... Lär dig mer

Vattentjänstplan vs VA-plan

Vattentjänstplan vs VA-plan

Vattentjänstplan är något som alla kommuner behöver ta fram i närtid. Här gör vi en kort summering och liten jämförelse med VA-planer. ... Lär dig mer

Digitalisering av den svenska VA-branschen

Digitalisering av den svenska VA-branschen

I detta mikrolärandee presenterar Magnus Arnell, biträdande programchef för Mistra InfraMaint, en roadmap för digitalisering av ... Lär dig mer

Förnyelseplanering – erfarenheter, tips och råd

Förnyelseplanering – erfarenheter, tips och råd

Svenskt Vattens publikation P116 ger bra vägledning i arbetet med Förnyelseplanering av VA-ledningsnät. Här berättar Mattias Palo, ... Lär dig mer

Terminologi inom Dricksvatten- och avloppstjänster – SS-ISO 24513:2020

Terminologi inom Dricksvatten- och avloppstjänster – SS-ISO 24513:2020

Visste du att det finns en standard specifikt för terminologi inom VA? Tyvärr är den inte översatt till svenska, men du hittar ... Lär dig mer

Distributionsnät för dricksvatten – guide för tillgångsförvaltning, ISO 24516-1

Distributionsnät för dricksvatten – guide för tillgångsförvaltning, ISO 24516-1

Visste du att det finns en ISO-standard som specifikt ger stöd för arbetet med Tillgångsförvaltning inom dricksvattennät? I den här ... Lär dig mer

Förvaltning av avloppssystem, SS-EN 752

Förvaltning av avloppssystem, SS-EN 752

Här får du en snabb inblick i den EN-standard från 2017 som behandlar design, konstruktion, underhåll och rehabilitering av ... Lär dig mer

Guide för Underhållsavtal – SS-EN 13269

Guide för Underhållsavtal – SS-EN 13269

Arbete med upphandling innebär mycket att tänka på. Här hittar vi en standard till stöd för framtagningen av ... Lär dig mer

Nyckeltal för underhåll – SS-EN 15341

Nyckeltal för underhåll – SS-EN 15341

Nyckeltal kan vara nyttiga verktyg, både för att följa upp, styra och för att kommunicera kring verksamhetens utveckling. Här får du ... Lär dig mer

Tre tips för dig som jobbar med digitalisering inom VA

Tre tips för dig som jobbar med digitalisering inom VA

Amelie Bennich, doktorand vid KTH, tittar på vad digitalisering kan innebär för VA-branschen – vilka teknologier finns och hur kan de ... Lär dig mer

Varför så mycket snack om standarder?

Varför så mycket snack om standarder?

Här får du en introduktion till nyttan med standarder och hur du kan söka och hitta information om innehållet genom "provläs denna ... Lär dig mer

Nytt Avloppsdirektiv – senaste nytt om läget

Nytt Avloppsdirektiv – senaste nytt om läget

https://youtu.be/dm-2Nl4FRPc EU-kommissionen har släppt en draft som ser ut att kunna få stor påverkan på svenska anläggningar. ... Lär dig mer

Dricksvattendirektivet ny föreskrift från Livsmedelsverket

Dricksvattendirektivet ny föreskrift från Livsmedelsverket

Denna film spelade vi strax innan Livsmedelsverket publicerade den nya föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12), som alltså ... Lär dig mer

Arbetsbok för självskattning  – hur är läget och prioriteringar inom tillgångsförvaltningen?

Arbetsbok för självskattning – hur är läget och prioriteringar inom tillgångsförvaltningen?

Arbetsboken för självskattning av läget inom tillgångsförvaltning är tänkt som ett stöd för att till exempel i en workshop diskutera ... Lär dig mer

Underhållsprocessen enligt standarden SS-EN 17007

Underhållsprocessen enligt standarden SS-EN 17007

Vill du hitta stöd för att beskriva arbetet med underhåll och hitta lämpliga nyckeltal för att följa upp? Här kan du ta del av en ... Lär dig mer

Kvalifikationer för underhållspersonal, SS-EN 15628

Kvalifikationer för underhållspersonal, SS-EN 15628

Vi hittar stöd för mycket i standarder. Här får du en liten inblick i en Europeisk standard som kan vara till hjälp för att definiera ... Lär dig mer

Beslutsmodeller för underhåll

Beslutsmodeller för underhåll

Beslut om underhåll är komplext och påverkas av många faktorer. Här berättar vår doktorand Roya Meydani om sin forskning som syftar ... Lär dig mer

Underhållsoptimering av ledningsnät hos Kretslopp och vatten

Underhållsoptimering av ledningsnät hos Kretslopp och vatten

Här berättar Fredrik Torstensson, avdelningschef på Ledningsnät vid Kretslopp och vatten, om de senaste två årens utmaningar och ... Lär dig mer

Effektivt och smart underhåll – vad innebär det? Del 2

Effektivt och smart underhåll – vad innebär det? Del 2

Pär Dalhielm, VD för Svenskt vatten, ger sin bild av utmaningarna och möjligheterna för arbetet med underhåll inom svensk ... Lär dig mer

Effektivt och smart underhåll – vad innebär det? Del 1

Effektivt och smart underhåll – vad innebär det? Del 1

Svenska kommuner står inför stora utmaningar när investeringarna i infrastruktur behöver öka, därför behöver vi arbeta smartare och ... Lär dig mer

Lärdomar för smart underhåll från järnväg

Lärdomar för smart underhåll från järnväg

Docent David Nilsson från KTH berättar om lärdomar  som kan dras från järnvägsområdet. Inom Shift2Rail finns en guldgruva med kunskap ... Lär dig mer

Forskning för effektiv inspektion av broar med drönare och maskininlärning

Forskning för effektiv inspektion av broar med drönare och maskininlärning

Med hjälp av drönare och maskininlärning kan inspektioner av broar göras både säkrare och mer effektivt. Här berättar doktoranden Juan ... Lär dig mer

Utdrag om innovationsupphandling från Simon Granaths föredrag

Utdrag om innovationsupphandling från Simon Granaths föredrag

Simon Granath, utvecklingsingenjör VA Syd, pratar om hur VA Syd skapar organisatoriska förutsättningar för ökad digitalisering. Det ... Lär dig mer

Utdrag om lastbalansering från Simon Granaths föredrag

Utdrag om lastbalansering från Simon Granaths föredrag

Simon Granath, utvecklingsingenjör VA Syd, pratar om hur VA Syd skapar organisatoriska förutsättningar för ökad digitalisering. Det ... Lär dig mer

Så jobbar VA Syd med digitalisering

Så jobbar VA Syd med digitalisering

Simon Granath, utvecklingsingenjör VA Syd, pratar om hur VA Syd skapar organisatoriska förutsättningar för ökad digitalisering. Det handlar om ledarskap, förändringar i arbetssätt och hur man lagrar och analyserar data. Lär dig mer

Principer för en hållbar nivå av tillskottsvatten

Principer för en hållbar nivå av tillskottsvatten

Tillskottsvatten är ett komplext fenomen som orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Anna Ohlin Saletti har i sitt doktorandprojekt tagit fram fyra principer för strategiskt arbete. Lär dig mer

Principer för hållbar nivå av tillskottsvatten

Principer för hållbar nivå av tillskottsvatten

Tillskottsvatten kan orsaka problem på avloppsreningsverken men kan också leda till oönskade händelser så som bräddning och källaröversvämning. Här presenteras fyra principer för strategiskt tillskottsvattenarbete. Lär dig mer

NIS2 – förslag till revision av NIS-direktivet

NIS2 – förslag till revision av NIS-direktivet

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. För att agera mot en ökande hotbild ligger nu ett förslag till uppdatering på bordet. Lär dig mer

NIS-direktivet

NIS-direktivet

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem och omfattar alla som levererar dricksvatten till minst 20 000 personer eller akutsjukhus. Lär dig mer

Dricksvattendirektivet

Dricksvattendirektivet

Nya Dricksvattendirektivet innehåller flera viktiga nyheter som kommer att påverka produktion och distribution av dricksvatten. Lär dig mer

SOU för införandet av Dricksvattendirektivet

SOU för införandet av Dricksvattendirektivet

I utredningen "En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet" beskrivs hur Dricksvattendirektivet kan föras in i Sverige. Lär dig mer

Smarta vattenmätare i svenska hushåll

Smarta vattenmätare i svenska hushåll

Möjligheterna för en storskalig implementering av smarta vattenmätare i svenska hushåll är mycket goda eftersom det finns flera möjliggörande faktorer som underlättar. Lär dig mer

Kapaciteter för förvaltning

Kapaciteter för förvaltning

Sex olika kapaciteter har visat sig viktiga för god tillgångsförvaltning av VA och gata. Lär dig mer

Asset management i enlighet med god ekonomisk hushållning

Asset management i enlighet med god ekonomisk hushållning

Vad innebär god ekonomisk hushållning och hur kopplar det mot underhållet av infrastruktur? Lär dig mer

Agenda för hållbar vattenförsörjning

Agenda för hållbar vattenförsörjning

Sammanfattning av IVA-projektet "Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat". Lär dig mer

10. Förbättringar enligt ISO 55001

10. Förbättringar enligt ISO 55001

Förbättringar kan ofta komma från väl hanterade problem och händelser och inte minst från proaktivt förbättringstänk. Lär dig mer

9. Utvärdering enligt ISO 55001

9. Utvärdering enligt ISO 55001

Kontinuerlig utvärdering av prestandan är grunden för förbättringar och "smart" tillgångsförvaltning enligt ISO 55001. Lär dig mer

8. Tillämpning enligt ISO 55001

8. Tillämpning enligt ISO 55001

Planering och styrning, riskhantering och genomtänkta upphandlingar, är alla centrala delar i en effektiv tillgångsförvaltning enligt ISO 55001. Lär dig mer

7. Stöd enligt ISO 55001

7. Stöd enligt ISO 55001

Kompetensutveckling, god kommunikation och systemstöd är alla viktiga delar i området stöd enligt ISO 55001. Lär dig mer

6. Planering enligt ISO 55001

6. Planering enligt ISO 55001

God tillgångsförvaltning behöver planer på både lång och kort sikt. Lär dig mer

Intervju om 5. Ledarskap enligt ISO 55001

Intervju om 5. Ledarskap enligt ISO 55001

Intervju om Ledarskap enligt ISO 55001. Lär dig mer

5. Ledarskap enligt ISO 55001

5. Ledarskap enligt ISO 55001

Ett aktivt ledarskap är viktigt för effektiv tillgångsförvaltning. Det lyfts tidigt i ISO 55001. Lär dig mer

4. Organisationen och dess sammanhang enligt ISO 55001

4. Organisationen och dess sammanhang enligt ISO 55001

Att förstå våra intressenters behov och förväntningar är utgångspunkten i ISO 55001 om tillgångsförvaltning. Lär dig mer

4. Biofilm inom avlopp och rening

4. Biofilm inom avlopp och rening

Här får du en kort introduktion om kontrollen av biofilmstillväxt inom avloppsområdet. Lär dig mer

3. Biofilm inom dricksvattennätet – effekter av ultrafiltrering

3. Biofilm inom dricksvattennätet – effekter av ultrafiltrering

Hur påverkar ultrafiltrering av dricksvattnet biofilmen i rörsystemet? Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat. Lär dig mer

2. Biofilm inom dricksvattennätet

2. Biofilm inom dricksvattennätet

Vi vill ha stabila biofilmer inom vattendistribution. Här berättar Kenneth M Persson hur du åstadkommer det. Lär dig mer

1. Biofilm inom VA – en introduktion

1. Biofilm inom VA – en introduktion

Biofilmer av bakterier och mikroorganismer finns nästan överallt, inte minst inom våra VA nät. Här får du en kort introduktion. Lär dig mer

Värdet av vattenförsörjning

Värdet av vattenförsörjning

Hur drabbas företag ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen? Resultat från enkät till svenska företag. Lär dig mer

Riskbaserad förnyelse av spillvattennätverk

Riskbaserad förnyelse av spillvattennätverk

Process för att identifiera parametrar som påverkar sannolikheten för rör- och driftfel och parametrar som påverkar konsekvenserna. Lär dig mer

Att värdesätta domänkunskap för smart underhåll

Att värdesätta domänkunskap för smart underhåll

Smart underhåll innebär inte bara digitalisering utan att hitta bästa metod för respektive situation. Lär dig mer

Asset management enligt ISO 55000, 55001, 55002, 55010

Asset management enligt ISO 55000, 55001, 55002, 55010

Vi tittar närmare på de olika del-standarderna i ISO 55000-serien. Lär dig mer

Terminologi inom underhåll – enligt SS-EN 13306

Terminologi inom underhåll – enligt SS-EN 13306

Vi går igenom övergripande begrepp och termer som används för alla typer av underhåll. Lär dig mer

Asset Management och finansiella funktioner – enligt ISO/TS 55010

Asset Management och finansiella funktioner – enligt ISO/TS 55010

ISO/TS 55010 ger vägledning inom tillgångsförvaltning och finansiella funktioner. Lär dig mer

Asset Management – terminologi

Asset Management – terminologi

Genomgång av terminologi inom tillgångsförvaltning enligt ISO 55000. Lär dig mer

Digitalisering av vattensektorn

Digitalisering av vattensektorn

Kommunala VA-bolag står inför stora förändringar när sektorn digitaliseras. Lär dig mer

Bidra till mikrolärande

Bidra till mikrolärande

Blir du inspirerad av att få veta hur kollegor löst problem? Är du stolt över någon egen tillämpning som skulle kunna inspirera andra? I InfraMaints Mikrolärande du ta del av ny kunskap och själv bidra med vad du kan! Lär dig mer

Sopsaltning – en metod för vinterväghållning

Sopsaltning – en metod för vinterväghållning

Sopsaltning är ett alternativ till sandning och grusning av gång- och cykelbanor vintertid. Lär dig mer

Workshop: NSVA testade arbetsboken om tillgångsförvaltning

Workshop: NSVA testade arbetsboken om tillgångsförvaltning

NSVA ger värdefulla tips från sin workshop kring Mistra InfraMaints arbetsbok om självskattning av Asset Management. Lär dig mer

Vikten av nyckeltal i VA-verksamheten

Vikten av nyckeltal i VA-verksamheten

Annika Malm, chef för Vatten & Avfall i Kungsbacka, utvecklar hur nyckeltal används i kommunens verksamhet. Lär dig mer

Vägmätning – indikatorn IRI

Vägmätning – indikatorn IRI

International Roughness Index, IRI, är ett mått för att mäta vägars ojämnhet. Leif Sjögren, VTI, berättar mer. Lär dig mer

Jämnhetsmätning av vägar

Jämnhetsmätning av vägar

Vägytemätning är ett sätt att planera underhåll. Därför rullar specialutformade mätfordon på våra vägar sedan 30-talet år. Lär dig mer

Prognosstyrd vinterväghållning

Prognosstyrd vinterväghållning

Anna Arvidsson, VTI, arbetar med vintervägar. Väderprognoser gör det möjligt att salta smart - och så lite som möjligt. Lär dig mer

Proaktivt och reaktivt arbete

Proaktivt och reaktivt arbete

Mätningar gör det lättare att arbeta proaktivt. Men kanske är det också en fråga om ändrad inställning? Lär dig mer

Mikrolärande – en överblick

Mikrolärande – en överblick

Introduktionen ger en överblick till att använda video, ljud och text för att förmedla något du vill lära ut. Lär dig mer

Filma med mobilen

Filma med mobilen

Praktiska tips för dig som vill göra proffsigare filmer utan annan kamerautrustning än telefonen. Lär dig mer

Välj rätt plats för din video

Välj rätt plats för din video

Tips om hur du väljer inspelningsplats för din film. Lär dig om hur du använder ljud, ljus och bakgrund. Lär dig mer

Skillnader mellan lärande online och offline

Skillnader mellan lärande online och offline

Hur håller du intresset uppe och skapar engagemang och aktivitet när du producerar utbildningsinnehåll digitalt? Lär dig mer

Lär dig konsten att intervjua

Lär dig konsten att intervjua

Intervjuer kan vara bra för att skapa lärande. Men att intervjua är en konst. Här ger vi praktiska tips om hur du lyckas. Lär dig mer

Uppkopplade sensorer för realtidsstädning

Uppkopplade sensorer för realtidsstädning

Sensorer i smarta lokaler talar om när det är dags att städa rummet. Det är ett exempel på hur digitaliseringen kan ge ett effektivare sätt att arbeta. Lär dig mer

Vad innebär artificiell intelligens?

Vad innebär artificiell intelligens?

AI, artificiell intelligens, är ett samlingsbegrepp för tekniker där maskiner lär sig. Data är grundläggande för problemlösningen. Lär dig mer

Vad är digitalisering?

Vad är digitalisering?

Vet du egentligen vad digitalisering innebär? Hur kommunicerar man i en digital tid och vad innebär digitaliseringen för samhället. Lär dig mer

Teknikutvecklingen bakom digitaliseringen

Teknikutvecklingen bakom digitaliseringen

Teknikutvecklingen går fort. Din verksamhet styr vad du behöver veta mer om. Se lite om grunderna. Lär dig mer

Share This