Mikrolärande – en kunskapsbank

Blir du inspirerad av att se och höra om hur kollegor löst problem? Är du kanske lite extra stolt över någon egen tillämpning som andra skulle kunna inspireras av? Då vill vi tipsa om Mikrolärande som ett sätt att både ta del av ny kunskap och själv kunna bidra!

Nu drar vi i gång ordentligt! Dels med korta filmer med nyttig kunskap från flera av projekten, men en viktig del tror vi kommer att vara bidrag från dig som jobbar med re-investeringar och underhåll av VA eller gata/väg. Det blir ett lite nytt sätt att göra samhällsnytta, bidra till kompetensbyggande och samtidigt få lite extra cred för de delade erfarenheterna.

Vill du bidra med din kunskap? Gör så här

 

 

Smarta vattenmätare i svenska hushåll

Smarta vattenmätare i svenska hushåll

Möjligheterna för en storskalig implementering av smarta vattenmätare i svenska hushåll är mycket goda eftersom det finns flera möjliggörande faktorer som underlättar. Lär dig mer

Kapaciteter för förvaltning

Kapaciteter för förvaltning

Sex olika kapaciteter har visat sig viktiga för god tillgångsförvaltning av VA och gata. Lär dig mer

Asset management i enlighet med god ekonomisk hushållning

Asset management i enlighet med god ekonomisk hushållning

Vad innebär god ekonomisk hushållning och hur kopplar det mot underhållet av infrastruktur? Lär dig mer

Agenda för hållbar vattenförsörjning

Agenda för hållbar vattenförsörjning

Sammanfattning av IVA-projektet "Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat". Lär dig mer

10. Förbättringar enligt ISO 55001

10. Förbättringar enligt ISO 55001

Förbättringar kan ofta komma från väl hanterade problem och händelser och inte minst från proaktivt förbättringstänk. Lär dig mer

9. Utvärdering enligt ISO 55001

9. Utvärdering enligt ISO 55001

Kontinuerlig utvärdering av prestandan är grunden för förbättringar och "smart" tillgångsförvaltning enligt ISO 55001. Lär dig mer

8. Tillämpning enligt ISO 55001

8. Tillämpning enligt ISO 55001

Planering och styrning, riskhantering och genomtänkta upphandlingar, är alla centrala delar i en effektiv tillgångsförvaltning enligt ISO 55001. Lär dig mer

7. Stöd enligt ISO 55001

7. Stöd enligt ISO 55001

Kompetensutveckling, god kommunikation och systemstöd är alla viktiga delar i området stöd enligt ISO 55001. Lär dig mer

6. Planering enligt ISO 55001

6. Planering enligt ISO 55001

God tillgångsförvaltning behöver planer på både lång och kort sikt. Lär dig mer

Intervju om 5. Ledarskap enligt ISO 55001

Intervju om 5. Ledarskap enligt ISO 55001

Intervju om Ledarskap enligt ISO 55001. Lär dig mer

5. Ledarskap enligt ISO 55001

5. Ledarskap enligt ISO 55001

Ett aktivt ledarskap är viktigt för effektiv tillgångsförvaltning. Det lyfts tidigt i ISO 55001. Lär dig mer

4. Organisationen och dess sammanhang enligt ISO 55001

4. Organisationen och dess sammanhang enligt ISO 55001

Att förstå våra intressenters behov och förväntningar är utgångspunkten i ISO 55001 om tillgångsförvaltning. Lär dig mer

4. Biofilm inom avlopp och rening

4. Biofilm inom avlopp och rening

Här får du en kort introduktion om kontrollen av biofilmstillväxt inom avloppsområdet. Lär dig mer

3. Biofilm inom dricksvattennätet – effekter av ultrafiltrering

3. Biofilm inom dricksvattennätet – effekter av ultrafiltrering

Hur påverkar ultrafiltrering av dricksvattnet biofilmen i rörsystemet? Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat. Lär dig mer

2. Biofilm inom dricksvattennätet

2. Biofilm inom dricksvattennätet

Vi vill ha stabila biofilmer inom vattendistribution. Här berättar Kenneth M Persson hur du åstadkommer det. Lär dig mer

1. Biofilm inom VA – en introduktion

1. Biofilm inom VA – en introduktion

Biofilmer av bakterier och mikroorganismer finns nästan överallt, inte minst inom våra VA nät. Här får du en kort introduktion. Lär dig mer

Värdet av vattenförsörjning

Värdet av vattenförsörjning

Hur drabbas företag ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen? Resultat från enkät till svenska företag. Lär dig mer

Riskbaserad förnyelse av spillvattennätverk

Riskbaserad förnyelse av spillvattennätverk

Process för att identifiera parametrar som påverkar sannolikheten för rör- och driftfel och parametrar som påverkar konsekvenserna. Lär dig mer

Att värdesätta domänkunskap för smart underhåll

Att värdesätta domänkunskap för smart underhåll

Smart underhåll innebär inte bara digitalisering utan att hitta bästa metod för respektive situation. Lär dig mer

Asset management enligt ISO 55000, 55001, 55002, 55010

Asset management enligt ISO 55000, 55001, 55002, 55010

Vi tittar närmare på de olika del-standarderna i ISO 55000-serien. Lär dig mer

Terminologi inom underhåll

Terminologi inom underhåll

Vi går igenom övergripande begrepp och termer som används för alla typer av underhåll. Lär dig mer

Asset Management och finansiella funktioner

Asset Management och finansiella funktioner

ISO/TS 55010 ger vägledning inom tillgångsförvaltning och finansiella funktioner. Lär dig mer

Asset Management – terminologi

Asset Management – terminologi

Genomgång av terminologi inom tillgångsförvaltning enligt ISO 55000. Lär dig mer

Digitalisering av vattensektorn

Digitalisering av vattensektorn

Kommunala VA-bolag står inför stora förändringar när sektorn digitaliseras. Lär dig mer

Sopsaltning – en metod för vinterväghållning

Sopsaltning – en metod för vinterväghållning

Sopsaltning är ett alternativ till sandning och grusning av gång- och cykelbanor vintertid. Lär dig mer

Workshop: NSVA testade arbetsboken om tillgångsförvaltning

Workshop: NSVA testade arbetsboken om tillgångsförvaltning

NSVA ger värdefulla tips från sin workshop kring Mistra InfraMaints arbetsbok om självskattning av Asset Management. Lär dig mer

Vikten av nyckeltal i VA-verksamheten

Vikten av nyckeltal i VA-verksamheten

Annika Malm, chef för Vatten & Avfall i Kungsbacka, utvecklar hur nyckeltal används i kommunens verksamhet. Lär dig mer

Vägmätning – indikatorn IRI

Vägmätning – indikatorn IRI

International Roughness Index, IRI, är ett mått för att mäta vägars ojämnhet. Leif Sjögren, VTI, berättar mer. Lär dig mer

Jämnhetsmätning av vägar

Jämnhetsmätning av vägar

Vägytemätning är ett sätt att planera underhåll. Därför rullar specialutformade mätfordon på våra vägar sedan 30-talet år. Lär dig mer

Prognosstyrd vinterväghållning

Prognosstyrd vinterväghållning

Anna Arvidsson, VTI, arbetar med vintervägar. Väderprognoser gör det möjligt att salta smart - och så lite som möjligt. Lär dig mer

Proaktivt och reaktivt arbete

Proaktivt och reaktivt arbete

Mätningar gör det lättare att arbeta proaktivt. Men kanske är det också en fråga om ändrad inställning? Lär dig mer

Mikrolärande – en överblick

Mikrolärande – en överblick

Introduktionen ger en överblick till att använda video, ljud och text för att förmedla något du vill lära ut. Lär dig mer

Filma med mobilen

Filma med mobilen

Praktiska tips för dig som vill göra proffsigare filmer utan annan kamerautrustning än telefonen. Lär dig mer

Välj rätt plats för din video

Välj rätt plats för din video

Tips om hur du väljer inspelningsplats för din film. Lär dig om hur du använder ljud, ljus och bakgrund. Lär dig mer

Skillnader mellan lärande online och offline

Skillnader mellan lärande online och offline

Hur håller du intresset uppe och skapar engagemang och aktivitet när du producerar utbildningsinnehåll digitalt? Lär dig mer

Lär dig konsten att intervjua

Lär dig konsten att intervjua

Intervjuer kan vara bra för att skapa lärande. Men att intervjua är en konst. Här ger vi praktiska tips om hur du lyckas. Lär dig mer

Uppkopplade sensorer för realtidsstädning

Uppkopplade sensorer för realtidsstädning

Sensorer i smarta lokaler talar om när det är dags att städa rummet. Det är ett exempel på hur digitaliseringen kan ge ett effektivare sätt att arbeta. Lär dig mer

Vad innebär artificiell intelligens?

Vad innebär artificiell intelligens?

AI, artificiell intelligens, är ett samlingsbegrepp för tekniker där maskiner lär sig. Data är grundläggande för problemlösningen. Lär dig mer

Vad är digitalisering?

Vad är digitalisering?

Vet du egentligen vad digitalisering innebär? Hur kommunicerar man i en digital tid och vad innebär digitaliseringen för samhället. Lär dig mer

Teknikutvecklingen bakom digitaliseringen

Teknikutvecklingen bakom digitaliseringen

Teknikutvecklingen går fort. Din verksamhet styr vad du behöver veta mer om. Se lite om grunderna. Lär dig mer

Share This