Hållbar kompetens

Utbildningsmaterial och kurser

Utmaning

Utmaningen är att kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Ny kompetens behöver dessutom tillföras med kunskap utvecklad inom programmet samt från deltagande seniora forskare.

Förväntat resultat

Målsättningen för programmet som helhet är att efter åtta år ha halverat kompetensbristen inom programområdet.

 

3.2

Tidplan

2018 – 2026

Projektledare

Gunn-Mari Löfdahl, RISE
gunn-mari.lofdahl@ri.se

Parter

RISE Research Institutes of Sweden, KTH Kungliga tekniska högskolan, VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut etc.

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Share This