Tillgångsförvaltning, ”Asset Management”, är en fråga med många fasetter. Vi har tagit fram ett diskussionsstöd i form av en arbetsbok för självskattning.

läs mer