Hoppa till innehåll

1.2b Färdplan för digitalisering av VA-organisationer

Utmaning

Många VA-organisationer i Sverige är idag bara delvis digitaliserade och det råder en stor skillnad mellan digitaliseringsgraden i VA-verket och i distributionsnätet. Främst gäller det möjligheten för automatisk insamling och analys av data som kan skapa bättre förståelse för trender och kopplingar mellan produktion, ekonomi, underhållskrav samt konsumtion, och därigenom resurseffektivitet i verksamheten gällande såväl råvara som energi och pengar. För att kunna nyttja den fulla potentialen krävs ett helhetsgrepp över datainsamling och datahantering, och branschen efterfrågar stöd i denna process. En utmaning är att ge branschen generell vägledning genom deras digitaliseringssatsning då verksamheterna har olika förutsättningar och konkreta behov och flera viktiga branschövergripande standarder saknas.

Förväntat resultat

För att lyckas med digitalisering bör arbetet baseras på organisationens verkliga behov. Man bör se på resan som strategisk organisationsutveckling snarare än ett digitaliseringsprojekt:

1. Motivera och organisera
2. Kartlägg befintliga system och data
3. Bedöm situationen och skapa en vision
4. Utforma en strategi & en prioriteringslista

Följ upp arbetet:
A. Skapa en dataplattform
B. Använd iterativ testning och implementering
av applikationer. Då byggs en kultur där prototyper och testning uppmuntras och skapar flexibilitet och interoperabilitet.

Samhällspåverkan

  1. Stöttning i förändringen för ökad digitalisering.
  2. Bättre möjligheter till optimerad drift och produktion.
  3. Mer effektivt nyttjande av resurser.