Hoppa till innehåll

3A Nationella standarder för information inom VA

Bakgrund

Den svenska VA-branschen har länge använt sig av digitala lösningar för optimering av produktion och rening, men ligger efter i det branschövergripande digitaliseringsarbetet jämfört med liknande verksamheter. De stora digitaliseringsbehoven ligger i spårning av läckor och optimalt underhåll av infrastruktur, och i beslutsunderlag för att kunna göra detta så bra som möjligt, som analys, modellering och prediktering av automatiskt insamlade data.
För att kunna nå visionen om delade data, modeller och verktyg i branschen behövs gemensam användning av standarder för såväl data som hård och mjukvara kopplat till informationshantering-, struktur och även säkerhet. Det är idag svårt att skapa branschgemensamma lösningar eller ens utbyta personell kompetens då det saknas ett gemensamt språk. Användning av olika typer av benämningar och informationsstrukturer skapar även inlåsningseffekter inom organisationer och förhindrar informationsutbyte och interoperabilitet mellan olika system. Flera standarder existerar men används inte på ett generellt plan inom branschen idag.

Projektmål

Målet med projektet är att öka förståelsen för behovet av standarder i ett digitalt VA-ledningsnät, samt användningen och efterfrågan på relevanta standarder i branschen. Genom att samla branschen och gemensamt följa utvecklingen i projektet skapas förutsättningar för samsyn av behov och nuläge, samt kunskapsutbyte.
Genom att exemplifiera hur en existerande standard kan anpassas för branschen kan man skapa förståelse för hur denna kan användas, och ge ett exempel på hur gap i utbudet kan fyllas och hur. Att göra detta till en nationell standard skapar förutsättningar för att etablera den starkare i branschen och att övriga intressenter kan dra nytta av projektet.

Förväntat resultat

Slutresulten kommer att utgöras av vägledande dokument; praktiska underlag för handledningar, en samlande handbok som beskriver användning av standarder, samt workshoparbete med relevanta aktörer. Praktiska exempel som aktörer kan ta del av och tillämpa i sina verktyg och plattformar kommer också att finnas tillgängliga efter projektets slut.