Hoppa till innehåll

2E PRIORITERA: Prioriteringar i politiskt beslutsfattande kring långsiktigt underhåll av infrastruktur

Bakgrund

Det här projektet handlar om politiskt beslutsfattande. Hur prioriteras underhåll av infrastruktur i en politiskt styrd organisation, där ledarskapet kan bytas ut var fjärde år? Och hur prioriteras underhåll av vatten och avlopp samt vägar i jämförelse med andra välfärdsområden, såsom äldreomsorg och utbildning? 

I svenska kommuner pågår en dragkamp mellan olika områden inom välfärdskostnader. Samtidigt finns ett ackumulerat behov av underhåll av fysisk infrastruktur. Kunskap om ”var” och ”när” detta behov finns fördelad bland många organisationer, avdelningar och styrelser, och ”vem”, det vill säga vem som har den formella och informella makten att besluta om prioriteringar, är oklar. Dessa frågor är underforskade både i svenska och internationella sammanhang.

Lösning

I detta projekt syftar vi till att fylla denna kunskapslucka genom att studera politiska beslutsprocesser avseende långsiktigt underhåll av vatten och avlopp samt vägar. Hur prioriteras långsiktigt underhållsarbete i organisationer med olika typer av finansiering? Vilka är de obligatoriska passagepunkterna för att nå beslut och hur formas dessa, och av vem? Vad innebär uppdelningen av ansvar mellan politiker, chefer och ingenjörer? Att besvara dessa frågor kan ge svar på frågan varför underhåll inte prioriteras trots att det många gånger finns tillgång till tillräckliga resurser och teknologier. 

Mål

Eftersom målet med detta projekt är att producera ny implementarbar kunskap om politiska beslutsprocesser behövs mer kunskap om hur prioritering går till i praktiken och vilka övervägande som görs.  

  • Projektet kommer att leda till att långsiktigt underhåll av vägar och vatten- och avloppsinfrastruktur prioriteras i högre utsträckning i fyra medelstora kommuner. 
  • Resultaten från projektet avser även att visa att Sverige är ett ledande land inom området.