Nyheter

”Människor skriker högre än vattenledningar”

”Människor skriker högre än vattenledningar”

VA-verksamheterna inom kommunerna står inför stora utmaningar. Underhållet är eftersatt och investeringstakten är låg. I en rapport om investeringar i kritisk infrastruktur identifieras tre orsaker till att underhållsskulden ökar, men också hur man kan få till en förändring.

läs mer
Så jobbar VA Syd med digitalisering

Så jobbar VA Syd med digitalisering

Simon Granath, utvecklingsingenjör VA Syd, pratar om hur VA Syd skapar organisatoriska förutsättningar för ökad digitalisering. Det handlar om ledarskap, förändringar i arbetssätt och hur man lagrar och analyserar data.

läs mer
Planering inför fas 2 av programmet

Planering inför fas 2 av programmet

Mistra InfraMaint har nu pågått i fyra år och fas 1 av programmet avslutas under sommaren 2023. Nu pågår arbetet för fullt för att få till en bra projektportfölj i Fas 2, som beräknas starta i september 2023.

läs mer
Säkerhetsarbetet påverkas av digitaliseringen av VA-sektorn

Säkerhetsarbetet påverkas av digitaliseringen av VA-sektorn

Kommunala VA-bolag står inför stora förändringar när sektorn digitaliseras. Frida Värnlund och Sarah Bjärkby har i sitt examensarbete på KTH undersökt hur bolagen hanterar utmaningen som det innebär. De konstaterar att digitaliseringsarbetet behöver integreras med säkerhetsarbetet.

läs mer

Lediga jobb

Share This